Informasjon.
Brukervilkår.
Redegjørelse for bruk av nett-tjenesten og Akupunktets ansvar.

Ved å bruke tjenesten anses du for å ha akseptert brukervilkårene.

Kopibeskyttelse.
 1. Rettighetene til Akupunktet innehas av JAN KJELLESVIG AKUPUNKTUR.
  Alle rettigheter forbeholdes. Det er ikke tillatt å kopiere noen del av Akupunktet, i sin
  helhet eller i deler, til noe annet område på Internett eller å publisere noen del av
  innholdet i trykt form eller gjennom noe annet medium.
  Samtykke fra Akupunktets eier er påkrevd ved enhver form for kommersiell sammenheng,
  direkte eller indirekte, der Akupunktet eller noe som kan assosieres med Akupunktet
  eller dets eier er nevnt.
  Et hvert brudd på disse bestemmelser vil kunne bli forfulgt rettslig.
 2. Unntak for nedlastbart materiale i PDF-format.
  Brukeren tillates begrenset presentasjonsbruk av det kopibeskyttede materiale, dette for å
  kunne gi en god representasjon av Akupunktet og dets eier.
  Unntaket gjelder kun for innholdet i sin helhet.
Tredje part.
 1. Akupunktet kan ikke gi tillatelser for bruk av tredje parts innhold eller materiale.
  Vennligst kontakt de respektive parter for dette.
 2. Nettstedene det lenkes til eies og drives av personer eller selskaper som Akupunktet ikke
  kontrollerer. Akupunktet er uten ansvar for innholdet (lyd, tekst, bilde, nettlenke eller annet)
  på slike nettsteder eller informasjon som på annen måte gjøres tilgjengelig gjennom
  tjenesten, herunder eventuelle virus m.v. utover det som følger av ufravikelig norsk lov.
Sikkerhet.
 1. Det er brukerens eget ansvar å sikre seg og sine interesser.
 2. Følgende skal kun sees som en tjeneste gjort for å sikre Akupunktets egen hard- og mykvare
  og kan derfor ikke tas som noen som helst garanti.

EIEREN AV AKUPUNKTET ELLER NOEN ANDRE NEVNTE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE
TAP, SKADER, KRAV ELLER KOSTNADER I NOEN SOM HELST FORM HERUNDER
EVENTUELLE FØLGESKADER, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, TAPTE PROFITTER,
TAPTE KOSTNADSBESPARELSER, ELLER AVBRUDSTAP, PERSONSKADE ELLER UNNLATELSE
AV Å OPPFYLLE NOEN AKTSOMHETSPLIKT ELLER KRAV FRA TREDJEMANN.
DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGER OG UTELUKKELSER GJELDER SÅ LANGT DET ER TILLATT
I HENHOLD TIL NORSK LOV.

Lovvalg m.v.
Disse vilkårene er underlagt norsk rett.

Akupunktet forbeholder seg rett til å endre vilkårene for fremtidig innhold.

© 2014 Jan