Hva er akupunktur.
Hvordan stilles diagnosen?

Personlig intervju:
For at en akupunktør skal kunne stille så riktig diagnose som mulig er det viktig at pasienten
forteller hva som plager ham/henne på en så grundig måte som mulig. I denne forbindelse stiller
akupunktøren en rekke spørsmål om symptomene for å få finne hvilke energisystemer, indre organer
og meridianer som er svekket eller i ubalanse. En del av disse spørsmålene kan virke ulogiske
for en som ikke kjenner tenkemåten i kinesisk medisin.

Pulsdiagnose:
På hvert håndledd kjennes det på tre pulsposisjoner. I hver posisjon er det flere nivåer.
Disse posisjonene og nivåene representerer organer og systemer i kroppen.
Når en akupunktør kjenner på pulsen, forteller denne om problemets art og er et hjelpemiddel
til å stille riktig diagnose.

Tungediagnose:
På tungen ser akupunktøren på farge, form, tykkelse på tungen, om den er tørr eller fuktig,
om det er furer eller sprekker og hva slag belegg det er.
Det er viktig at pasienter ikke børster bort tungebelegget før de skal til behandling.
Da vil akupunktøren kanskje ikke få et riktig bilde av lidelsen.

Ut fra det personlige intervjuet og undersøkelser av tunge og puls stilles en diagnose og det
avgjøres så hva som skal gjøres av behandling.
© 2014 Jan