Hva er akupunktur.
Bakgrunn.

Akupunktur er en kinesisk terapiform som i følge gamle tekster skal være over 5000 år gammel.
Dette er en helhetlig behandlingsform, med en individuell behandlingsplan.
Målet for en akupunktør er å behandle årsaken til pasientens lidelse og nødvendigvis ikke symptomet.
Når årsaken er fjernet, har ikke kroppen behov for å fremvise symptomer på ubalanse.
Akupunktur er blitt den internasjonale betegnelsen på denne gamle kinesiske behandlingsmetoden,
selv om det er et vestlig ord. Zhen Jiu kalles metoden på kinesisk, det betyr nåling og varming.

Energibaner.
I følge kinesisk medisin finnes det baner/kanaler som distribuerer energi eller "Qi" mellom
organsystemene i kroppen, på samme måte som vi i vesten snakker om blodårer og lymfe.
Disse kanalene blir kalt for "meridianer" og henger sammen i den forstand at energien sirkulerer
fra en meridian til den neste i et evig kretsløp. Dersom energien ikke løper som normalt i meridianene,
dvs. energien er blokkert eller svekket i organsystemene, vil det kunne gi ubehag eller sykdom.

Kinesisk medisin.
Akupunktur er bare en del av den tradisjonelle kinesiske medisinen. I tillegg til akupunktur omfatter
kinesisk medisin: urtemedisin og kostholdsveiledning samt Tai Ji og Qi-Gong. Dette er øvelser man
kan lære for å få kroppen i balanse, mer på linje med Yoga. Det akupunktører lærer på skolen er
oppfattelsen og forståelsen av at kroppen er et helhetlig system, hvor kropp og sjel er integrert og
gjensidig påvirker hverandre.

Balanse.
Kroppen vår prøver til enhver tid å opprettholde balanse og likevekt (Yin og Yang). Ved for stor fysisk
og/eller psykisk belastning, uten påfølgende hvile og innhenting, kan denne bli forstyrret og det
oppstår symptomer, som ubehag eller sykdom, som tegn på ubalansen.
© 2014 Jan